• Doprava materilu
  • Cena za dopravu Vm bude stanovena individuln?, na zklad? typu a mnostv Vmi poadovanho zbo a rovn? na zklad? dopravn vzdlenosti
  • Rozvoz stavebnch materil? zakoupench v na prodejn? na msto ur?en zaji?ujeme vlastnm nkladnm vozem opat?enm hydraulickou rukou anebo dodvkou, pop?. tra?ov dodvky p?mo na stavbu, kde dopravu zaji?uje vrobce