Služby
  • Doprava materiálu
  • Cena za dopravu Vám bude stanovena individuálně, na základě typu a množství Vámi požadovaného zboží a rovněž na základě dopravené vzdálenosti
  • Rozvoz stavebních materiálů zakoupených v naší prodejně na místo určení zajišťujeme vlastním nákladním vozem opatřeným hydraulickou rukou anebo dodávkou, popř. trasové dodávky přímo na stavbu, kde dopravu zajišťuje výrobce